Çocuk Doğduğu Zaman Şeytanin Hazır Bulunması

Sahihayn’da Ebû Hüreyre (R.A.)’dan nakl edilmiştir: Resûlüllah Sellellahu Aleyhi Vesellem buyurmuşlardır:

«Ademoğullarımn çocuklarından hiç bir çocuk yoktur ki, doğduğu zaman şeytan orada bulunup da çığlık atmasın. Attığı çığlıktan çocuğu da korkutur. Yalnız Meryem ve oğlu bundan istisna edilmiştir.»

Müslim’in yaptığı rivayette şu kaya vardır: «Şey- tan ona çığlık atar, onun çığlıkı etkisinde kalarak çocuk da ağlamağa başlar.»

Bu babta Ebû  Hüreyre demiştir ki: «İsterseniz (Onu ve zürriyetini sana şeytan-ı Recîm’den sığındırırım.) mealindeki âyeti okuyunuz.»

Buharînin rivâyetinde şu lâfız vardır: «Ben Adem’den doğan her çocuğun gözlerine şeytan, o çocuğ doğduğu zaman vurur. Meryemoğlu İsâ hariç. Ona vurmak için teşebbüse geçti ama vuramadı, onun yerine duvara vurdu.»

Yine Ebû  Hüreyre (R.A.)’dan rivayet edilmiştir. Resûlüllah (S.A.V.) buyururlar ki: «Çocuğun ağlaması şeytan fitnesidir.» Ebû Iiatem rivâyet etmiştir.

Es-Suheylî  der ki: Çünkü İsâ (A.S.) İnsan menisin- den yaratılmamıştır. O, Ruhul-Kuds-ün nefhinden meydana gelmiştir. Bu durum, hiç bir zaman İsa’nın Mu- hammed (S.A.V.)’e üstün olmasını gerektirmez. Çünkü O, şeytanın iğva ve vesvesesinden tamamen arınmış, kalbi hikmet ve imanla dolmuştur. Bu durum ona, Ru- hul-Kuds onun içini kar ve buzla tertemiz yıkayıp pak ettikten sonra hasıl olmuştur.

Çünkü  Şeytanın fiti meniyi harekete getiren şehvet mahallinde bulunur.

Şehvetlerin yanında bulunur şeytan daima. Hele mü’min olmayanın şehvetinden hiç ayrılmaz. İşte o fit tertemiz yavruyu değil de o baya racidir.

Onun içindir ki, Peygamber Sellellahu aleyhi vesel- lem’in göğsü yarılmış, içi bu gibi kötü duygulardan tertemiz edilmiştir.. Onda ne şeytanın iğvası ve ne de vereceği vesvesesi kalmıştır. Allah en iyi bilendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir