Kişi Hanımı ile Yakınlık Kurarken Şeytan’ında Orada Hazır Bulunması

Enes b. Mâlik (R.A.)’dan rivayet edildiğine göre,. Allah’ın Resulü  (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Sizden biriniz, eğer cima anında (Bismillahi, Allahını şeytanı bizden ve bize vereceğin zürriyetteıı uzaklaştır!) diye dua ederse ve bu temasda bir çocuk takdir edilmiş olursa şeytan ona asla zarar veremez.» Bu hadîsi Sahihayn’- de rivâyet edilmiştir.

Kadı tyad der ki: Hiç kimse bu hadisi bütün zarar, iğva ve vesveseye haml ederek umumî mânada kullanmamıştır.

Ulemânın bâzısına göre hadîsdeki (Ma) harfi nekredir, (ellezi) mânasında olamaz. Çünkü O, (Eliezi) mânasında olursa erkek için olmaz, (şey) anlamında olur.

İbn-i Cerîr (Tehzibul-Asar)ında der ki: Hadîsçiler- den bazıları mücahidden şöyle nakl etmişlerdir:

«Kişi, cima ederken (besmele) çekmezse şeytan zekerine çullanır ve onunla cima eder.

Cinlerin cima yaptığım geçen sahnelerimizde nakl ettiğimiz (Onlara ne ins ve ne de Cânn d okunmamıştır) âyet-i kerîmeden anlamış bulunuyoruz.

Yine, otuz dördüncü  babta İbn-i Abbas’ın şu sözünü de nakl etmiştik:

«Allah ve Resulü, kişinin, hanımına hayız halinde gelmesi nehy etmişlerdir. Çünkü o halde ona gelip de kadın hamile kalırsa muhannes doğurur!»

Et-Tartuşî, bunu, (Tahrimiul-fevâhiş) kitabında zikr etmiştir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir