Kur’ân, Zikir ve Okumanın Cin Bedeninde Bıraktığı Tesirler

Ibn-i Eb’id-Dünya anlatıyor: İbn-i Lahîa yolu ile Kays b. Haccac’dan nakl edilmiştir: «Şeytanım bana dedi ki; ben ağzına girdiğimde, deve gibi idim; şimdi ise bir serçe kuşu gibiyim.»

 • Neden? dedim.

Çünkü sen, Allah’ın kitabını okuyarak beni ufaltıyor (eritiyor) sun, diye mukabele etti.

Ebû Hureyre (RA.)’dan nakl edilmiştir. Allah’ın Resulü (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır:

«— Mü’min şeytanını, kişinin devesini ağılında tımar ettiği gibi tımar eder.»

Halid el-Velîd’den nakl edilmiştir: «Hanımımla beraber Hz. Ömer’e gitmek üzere yola çıktık. Bir evde konakladık, hanımım arkamdaydı, çocukların seslerini duydum. Onları bir araya topladım. Yüksek sesle Kur’~ ân okumaya başladım. Bir şeyin aradan uçup gittiğini gördüm. Onlara ne olduğunu sorunca şöyle cevap verdiler:

 1. ·         Şeytanlar bizi kaptı ve bizimle oynadılar. Sen yüksek sesle Kur’an okuyunca bizi bırakıp kaçtılar. İbn-i Akıl «ElFıuıûn»’unda şöyle hikâye eder:

«Bağdad’da bir ev vardı. Oraya giren sabaha sağ çıkmıyordu. Bir defâsmda bir adam gelip içeriye girdi ve durumunu merak ettik. Sabah olunca adam sapasağlam evden çıktı. Komşular hayret ettiler. Adam bir müddet orada ikâmet ettikten sonra ayrılıp gitti. Sağ kalışının sebebini soranlara verdiği cevap şu oldu:

 • Ben gece orada yatsı namazını kıldıktan soma bir parça Kur’ân okudum. Kuyudan aniden bir genç çıkıp bana selâm verdi. O anda dona kalmıştım; genç bana :
 • Korkma! Sana bir şey yapmıyacağım, bana Kurandan bir şeyler öğret, dedi. Arzusunu yerine getirdim ve :
 • Allah aşkına şu evin durumunu bana bir anlatı ver, dedim.
 • Biz Müslüman cinleriz; Kur’ân okur kendimizi teselli ederiz. Ne var ki, buraya hep fasıklar geliyor, toplanıp içiyorlar. Bizde onları koğuyoruz.
 • Gece senden korkuyorum gündüz gel!
 • Olur, öyle yaparım dedi. Ve gündüzleyin kuyudan çıkmaya başladı. Ona alıştım. O okurken birde baktım sokakta havas okuyan biri durmadan: «Debib, nazar, cimlerden sana sığınırım, deyip duruyordu. Bunun üzerine kendine alıştığım cin:
 • Bu nedir? diye sordu.
 • Havas okuyucusu.
 • Onu istiyorum, dedi. Bunun ürerine ayağa kalktım, onu içeriye soktum. Birden kendimi, tavanda dolaşan ejderha halinde bir cinnin karşısında gördüm.

Adam havas okudu Ejderha hâlâ tavanda sarkıp duruyordu. Nihayet mendilin içine düştü. Onu alıp Zembiline koymak istedi, mani olunca bana:

 • Neden avımı bana vermiyorsun? dedi. Bunun üzerine ona bir dinar verdim; gitti. Birde baktım ki, O Ejderha cin oluverdi. Zayıflamış sararmış bir halde ortada durup erimeye başladı:
 • Ne var dedim?
 • Bu adanı beni bu havaslarla öldürdü. Artık iflah etmem. Dikkat et! Kuyudan bir ses duyacaksın ve dağlub olacaksın, dedi. Hakîkaten de geceleyin kuyudan bir çığlık duydum, mağlûb oldum. İşte o gün bugün evde hiç kimse barınamıyor.»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir