Yer ve Gök Ehllinin Sevgisini Celb Etmek İçin

Aşağıdaki zikirler sabah ve akşam çekilir. Bu zikirlere devam edildiği takdirde kişinin maneviyatı artar. Duaları kabul olur. Dünyalık ve ahiretlik tüm sıkıntıları kalkar. İlham kapıları açılır ve kalbine hikmet ilmi verilir. Yer gök ehlinin sevgisini celp eder. Allah'u Teala'nın sevgisini kazanır.

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek1

2, 6 veya 10 defa    " Lâ ilâhe illallâhü vahdehûlâ şerîkeleh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve álâ kulli şey in gadîr "

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek2

1 defa    “Lâ ilâhe illallâhü vaȟdehû lâ şerîkeleh lehül mülkü velehül ȟamdü yuȟyî ve yümîtü ve hüve ȟayyül lâyemût biyedihil ĥayr ve hüve álâ kulli şey in gadîr“

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek3

 

 

3, 7 veya 11 defa   "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü Ekber. Velâ havle velâ guvvete illâ billâhil áliyyil ázîm"

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek4

 

 

3, 7 veya 11 defa  "Subbûhun guddûsur rabbünâ verabbül melâiketi verrûh"

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek5

 

 

3, 7 veya 11 defa  "Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn"

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek6

 

 

3, 7 veya 11 defa     "Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve áleyhi tevekkeltü vehüve rabbül árşil ázím"

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek7

 

 

2, 6 veya 10 defa   "Hasbünallâhü veni’mel vekîl ni’mel mevlâ veni’men nesír"

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek8

 

 

1 defa  “ȟasbünallâhü veni’mel vekîl ni’ġmel mevlâ veni’ġmen nesîr. Ğufrâneke rabbenâ ve ileykel mesîr“

yer ve Gök Ehlinin Sevgisini Celp Etmek9

 

 

3, 7 veya 11 defa   "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed"